Cosmopolitan Summer Bikini Party

Cosmopolitan проведе традиционното си Summer Bikini Party, като FruFarm беше сред официалните спонсори. Ето и някои снимки от събитието: